Sindicatul Independent
al ÎnvăŢământului Preuniversitar
Timiş