Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret” şi Federația Națională a Asociaţiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar consideră aberantă iniţiativa Ministerului Educaţiei, care vrea clase de corecţie în unităţile de învăţământ, pentru elevii care încalcă regulamentul şcolar.

Proiectul ministerului propune ca elevii indisciplinaţi să petreacă o oră în „sala de reflecţie”, unde vor fi supravegheaţi de cadre didactice sau de personalul didactic auxiliar sau nedidactic al şcolii (secretare, bibliotecare, femei de serviciu, mecanici, paznici). Sancţiunea va fi însoţită de obligaţia de a desfăşura o activitate suplimentară în şcoală, de tipul: lectură suplimentară, completarea de fişe de lucru etc.

Însăşi ideea care a stat la baza acestei iniţiative – nediscutată cu organizațiile sindicale și asociațiile de părinți – este eronată, în totală contradicţie cu principiile didactice: sancţionarea unui elev pentru indisciplină se face prin asocierea cu realizarea de activităţi de învăţare? Aşadar lectura suplimentară, realizarea temelor sau alte activităţi de învăţare înseamnă, în viziunea Ministerului Educaţiei, sancţiuni? Mai mult, în condiţiile în care cadrele didactice au o mulţime de alte activităţi de desfăşurat, tot ca urmare a „invenţiilor” Ministerului Educaţiei (vezi „Foaia de parcurs”), trebuie să ne imaginăm care va fi eficienţa unor teme realizate de elevii indisciplinaţi, sub supravegherea personalului didactic auxiliar sau nedidactic?

În plus, reţinerea unui elev în şcoală, după programul zilnic de activitate, fără voia acestuia şi/sau a părinţilor, nu poate fi interpretată şi ca privare de libertate?

Constatăm totodată şi faptul că supravegherea elevilor se va face de către personalul din învăţământ, fără a fi retribuit pentru această activitate, deoarece ministerul consideră că „nu e nevoie”, din moment ce educaţia elevului este obligaţie instituită prin fişa postului. Se continuă astfel politica M.E.C.T.S. de sfidare a cadrelor didactice care, din furnizori de servicii educaţionale sunt transformaţi, rând pe rând, în birocraţi, paznici etc.

Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret” şi Federația Asociaţilor de Părinți propun înfiinţarea unei „Săli de reflecţie” în cadrul Ministerului Educaţiei, unde fiecare „expert” al acestei instituţii să petreacă cel puţin o oră pe zi, ca sancţiune pentru iniţiativele aberante prin care blochează activitatea educaţională a unităților de învăţământ din România. Sancţiunea să fie însoţită de obligativitatea de a lectura suplimentar legislaţie, de a studia modul de funcţionare a sistemului de învăţământ din alte ţări, aflate în stare de normalitate, de a completa fişe de lucru cu toate aceste informaţii şi de a realiza o altă lege a educaţiei, care să aibă o aplicabilitate reală şi eficientă în România.

Președinte executiv F.S.I. „Spiru Haret”
Marius Ovidiu NISTOR

Președinte F.N.A.P. – I.P.
Mihaela GUNĂ