Nr. 708/16.03.2010

Către,
Unitățile școlare cu organizații sindicale afiliate

În atenția: Liderului de sindicat

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că începând cu data de 20 martie 2010 se vor depune la sediu solicitările pentru acordarea biletelor de odihnă pentru perioada iunie-septembrie 2010.

Liderii vor întocmi listele de priorități.

Anexăm modelul de cerere și de tabel.

PREȘEDINTE
prof. Virgil POPESCU

Cerere pentru concediu de odihna
Tabel cu cereri pentru bilete de odihna