Metodologii pentru aplicarea Legii nr. 1: ORDIN nr. 5546 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului "Profesorul anului" în învăţământul preuniversitar
Click aici pentru vizualizare

Metodologii pentru aplicarea Legii nr. 1: ORDIN nr. 5487 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea în învăţământul terţiar nonuniversitar a studiilor obţinute în cadrul învăţământului liceal - filiera tehnologică sau vocaţională
Click aici pentru vizualizare

Metodologii pentru aplicarea Legii nr. 1: ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Click aici pentru vizualizare

Metodologii pentru aplicarea Legii nr. 1: ORDIN nr. 5549 din 6 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional
Click aici pentru vizualizare

Metodologii pentru aplicarea Legii nr. 1: ORDIN nr. 5486 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
Click aici pentru vizualizare