Click aici pentru descărcarea Comunicatului FSE "Spiru Haret" privind măsurile luate împotriva personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar în baza unui act neconstituțional.