Către Ministerul Finanțelor Publice
Cabinet Secretar de Stat

În atenția domnului Secretar de Stat Gheorghe Gherghina

Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș, cu sediul în Timișoara, str. Dr. Liviu Gabor nr. 4 , vă solicită ca, în regim de urgență, să intreprindeți toate demersurile necesare în vederea revocării prevederilor art. 4, alin. 5 din H.G. 1395/2010: ”Plata cheltuielilor cu salariile stabilite conform legii și a contribuțiilor aferente acestora se va face pe baza statelor de personal avizate de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București”, pe următoarele considerente:

  • măsura nu derivă din lege;
  • este neîntemeiată și poate crea grave prejudicii, atât salariaților, cât și bunei desfășurări a activității administrativ-financiare la nivelul unităților preuniversitar de stat;
  • inspectoratele școlare nu au calitate de ordonator de credite în raport cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat, fapt evidențiat și de numeroasele decizii ale instanțelor de judecată, care, în cadrul acestora, au invocat, în mod constant, lipsa calității procesuale pasive a inspectoratelor școlare, motivându-se prin lipsa oricăror atribuții privind calculul și plata salariilor personalului din învățământ.

Sindicatul Independent al Învațământului Preuniversitar din județul Timiș, în cazul în care nu se va revoca alineatul invocat, considera demersul de față ca procedură prealabilă, în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Președinte,
Prof. Virgil Popescu