Nr. 544/23.03.2011

Conform dispozițiilor art. 6 (cap. IV),din Statutul S.I.I.P. Timiș și în baza hotărârii Comitetului Sindicatului Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș, se convoacă Conferința Județeană, în ședință ordinară a Sindicatului Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș, în data de 06 mai 2011,ora 1000. Conferința va avea loc la Hotel Timișoara, din municipiul Timișoara, str. Mărășești 1-3.

Ordinea de zi propusă în cadrul ședinței de Comitet din 23.03.2011 este următoarea:

 1. cuvânt de deschidere a lucrărilor Conferinţei;
 2. alegerea organismelor de lucru: 1. Secretariat – format din 2 persoane; 2. Comisia de validare şi de numărare a voturilor – formată din 3 persoane;
 3. mesajul preşedintelui S.I.I.P. Timiş;
 4. mesajele invitaţilor;
 5. prezentarea Raportului asupra activităţii Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar din judeţul Timiş pe perioada mai 2010-mai 2011; dezbaterea şi aprobarea acestuia;
 6. prezentarea execuţiei bugetare pe anul 2010; dezbaterea şi aprobarea acesteia;
 7. prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a S.I.I.P. Timiş; dezbaterea şi aprobarea acestuia;
 8. prezentarea Proiectului de buget pentru perioada 2011-2012; dezbaterea şi aprobarea acestuia;
 9. prezentarea Proiectului de Statut al Sindicatului Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș; dezbaterea și aprobarea acestuia;
 10. aprobarea Rezoluţiei Conferinţei Judeţene a S.I.I.P. Timiş;
 11. închiderea lucrărilor Conferinţei Judeţene.

Alăturat vă punem la dispoziție Regulamentul de organizare a Conferinței Județene ordinare, aprobat în ședința de Comitet din 23.03.2011

Președinte
Prof. Virgil Popescu