Nr. 190/19.01.2011
Convocare

Liderii de sindicat ai unităților școlare afiliate sunt convocati pentru marți, 25.01.2011, ora 1300, la sediul Sindicatului Independent al Învățământului Preuniversitar din județul Timiș, str. Dr. Liviu Gabor nr. 4.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Informare cu privire la Legea educației naționale;
2. Informare cu privire la Legea pensiilor;
3. Informare cu privire la Legea bugetului de stat pentru anul 2011

Vă mulțumim pentru colaborare!

Cu deosebită stimă,
Președinte
Prof.  Virgil  Popescu