Adeverință și Tabel nominal pentru membrii ce-și dau acordul cu privire la promovarea unei cereri de chemare în judecată având ca obiect calculul și plata drepturilor neacordate, reprezentând diferența dintre indemnizația de concediu de odihnă cuvenită legal și cea efectiv încasată, aferentă concediului de odihnă în anul 2010, actualizate in functie de rata inflatiei la data platii si care imputernicesc organizatia sindicala sa formuleze cerere de chemare in judecata si sa ii reprezinte in dosarul ce se va forma pe rolul instantei de judecata.

Descarca Adeverinta
Descarca Tabel nominal