SINDICATUL INDEPENDENT AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL TIMIȘ

REFERENDUM

Având în vedere proiectul LEGII EDUCAŢIEI NAŢIONALE propus de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Guvernului României, însuşit de acesta şi transmis spre adoptare Parlamentului;

Întrucât proiectul respectiv conţine o serie de dispoziţii cu efecte negative, dezastruoase, asupra personalului din învăţământ, între care enumerăm: pierderea titularizării în sistem (ceea ce va genera şomaj în rândul cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate); dispariţia în totalitate a mişcării de personal; trecerea clasei a IX-a la gimnaziu (care va genera, de asemenea, restrângeri de activitate); subfinanţarea nemaiîntâlnită a sistemului de învăţământ public (în condiţiile în care, dintr-un procent de 6% din PIB – nu 7% cât se prevede în Strategia Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii – se finanţează atât învăţământul public, cât şi cel privat); aplicarea sistemului de finanţare pe elev/preşcolar (care a determinat deja diminuarea veniturilor salariaţilor din învăţământ); politizarea excesivă a sistemului şi aservirea şcolii intereselor de partid ale autorităţilor administraţiei publice locale; structura nefuncţională a Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ; dispariţia unor funcţii didactice auxiliare; dispariţia unor drepturi garantate de ani de zile în legislaţie (decontarea cheltuielilor de navetă, cele 6 călătorii/an dus-întors pe calea ferată, prima de instalare, concediile fără plată, reducerea cu 2 ore a normei didactice pentru personalul didactic cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul didactic I); imposibilitatea negocierii de drepturi (şi nu ne referim aici la drepturile salariale) prin contractele colective de muncă (exemple: concediile suplimentare, ajutoare de naştere şi pensionare etc.); diminuarea până la dispariţie a rolului partenerilor de dialog social etc.;

Întrucât proiectul LEGII EDUCAŢIEI NAŢIONALE a fost elaborat cu încălcarea celor mai elementare reguli ale dialogului social, cu desconsiderarea totală a federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, a propunerilor formulate de acestea, de salariaţii din învăţământ, dar şi de reprezentanţii părinţilor, elevilor şi studenţilor;

Văzând atitudinea ministrului educaţiei, cercetării, tinerului şi sportului – domnul Daniel Petru Funeriu – faţă de personalul din învăţământ, rezumată într-o scurtă declaraţie: „nu am văzut încă un profesor mort de foame”;

Faţă de dispreţul manifestat de acelaşi ministru al educaţiei în raport de revendicările legitime ale federaţiei noastre şi ale salariaţilor pe care îi reprezentăm;

Întrucât domnul Daniel Petru Funeriu şi-a permis să afirme, în data de 9 aprilie 2010, că Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului apără cel mai bine interesele personalului din sistem (?!),

Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” solicită DEMISIA domnului DANIEL PETRU FUNERIU, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, a doamnei secretar de stat IULIA ADRIANA OANA BADEA şi a doamnei MELANIA MANDAS VERGU, consilier personal al ministrului, pentru atitudinea incalificabilă faţă de învăţământul românesc şi salariaţii săi.

Vă rugăm să ne sprijiniţi în acest demers şi să vă exprimaţi opţiunea, completând tabelulanexa cu DA sau NU.

Tabel referendum Funeriu