Art. 1.

Conferinţa Judeţeană a Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Timiş (denumită în continuare, în prezentul Regulament, Conferința Județeană sau Conferința) a fost convocată în şedinţă ordinară de către Comitetul Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Timiş (denumit în continuare, în prezentul Regulament, S.I.I.P. Timiş), întrunit în şedinţă în data de 11 aprilie 2013, pentru data de 17 mai 2013.

Vă prezentăm mai jos lista ofertelor de concediu de vară 2013:

Pentru a vizualiza numarul din aprilie 2013 a publicatiei Praeuniversitaria faceti click aici!

Puteți descărca mai jos fișele pentru acordrea gradației de merit:

Pentru a vizualiza numarul din decembrie 2012 a publicatiei Praeuniversitaria faceti click aici!