Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret” vă aduce la cunoștință o serie de nemulțumiri în privința deciziilor M.E.C.T.S. referitoare la testele de evaluare inițială, „Foaia de parcurs” și alte dispoziții, de la începutul anului şcolar 2011-2012. Pentru mai multe detalii, descarcati acest document.

Ofertele pentru concediul de odihnă 2011 le puteți vizualiza accesând linkurile următoare:

Nr. 667/04.04.2011

Către: Unitățile școlare cu organizații sindicale afiliate
În atenția: Liderului de sindicat

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că începând cu data de 10 mai 2011 se vor depune la sediu solicitările pentru acordarea biletelor de odihnă (perioada iunie-septembrie 2011).

Către Ministerul Finanțelor Publice
Cabinet Secretar de Stat

În atenția domnului Secretar de Stat Gheorghe Gherghina

Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș, cu sediul în Timișoara, str. Dr. Liviu Gabor nr. 4 , vă solicită ca, în regim de urgență, să intreprindeți toate demersurile necesare în vederea revocării prevederilor art. 4, alin. 5 din H.G. 1395/2010: ”Plata cheltuielilor cu salariile stabilite conform legii și a contribuțiilor aferente acestora se va face pe baza statelor de personal avizate de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București”, pe următoarele considerente:

Către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
În atenția domnului Ministru Daniel Petru Funeriu

Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș, cu sediul în Timișoara, str. Dr. Liviu Gabor nr. 4 , vă solicită revocarea CIRCULAREI nr. 896/BO/03.02.2011, referitoare la validarea fluxurilor financiare privind avizarea statelor de personal de către ISJ/ISMB la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în ceea ce privește aspectul validării lunare a statelor de plată de către inspectoratele școlare.