Tipărire

Obiective principale

 1. Menţinerea capacităţii organizaţiei de a reprezenta interesele şi de a apăra drepturile legitime ale membrilor de sindicat în relaţiile cu ceilalţi parteneri de dialog şi negociere.
 2. Promovarea şi consolidarea de raporturi constructive şi ferme cu administraţia locală (Prefectură, Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului Timişoara, consiliile locale, Inspectoratul Şcolar Judeţean, conducerile unităţilor de învăţământ) în vederea respectării reciproce a clauzelor contractelor colective şi individuale de muncă, funcţionarea comisiilor mixte paritare, monitorizarea mişcării de personal, susţinerea intereselor.
 3. Colaborarea şi consultarea reciprocă, pe principii de egalitate şi independenţă, cu toate forţele politice parlamentare pentru promovarea intereselor membrilor de sindicat în plan legislativ.
 4. Diversificarea metodelor de negociere şi dialog ale sindicatului la toate nivelurile, cât şi îmbunătăţirea capacităţii de organizare a activităţilor sindicale specifice pentru impunerea argumentată a punctelor de vedere susţinute în relaţiile de parteneriat.
 5. Adaptarea strategiei pe termen mediu şi lung a sindicatului la noile situaţii imuse de modificările legislative, socio-economice şi politice ale ţării (salarizarea personalului bugetar, aplicarea legii 221, relaţiile cu consiliile locale, modificări ale legii învăţământului, statutului personalului didactic, etc.).

Obiective specifice și acțiuni concrete

 1. Întărirea structurilor sindicale existente şi elaborarea de tactici pentru creşterea numerică a grupelor sindicale, cât şi susţinerea grupelor şi organizaţiilor sindicale cu probleme, prin:
  • întâlniri permanente ale liderilor Biroului Executiv cu membrii de sindicat din unităţile afiliate;
  • creşterea capacităţii de comunicare internă;
  • cursuri de educaţie şi formare sindicală pentru instruirea şi ridicarea nivelului de pregătire teoretică şi practică a liderilor de sindicat;
 2. Asigurarea necesarului de bilete de odihnă pentru perioada estivală 2009, prin:
  • bilete subvenţionate M.M.S.S.F.;
  • contracte ale sindicatului prin agenţii de turism;
  • baza proprie – Valea Drăganului;
 3. Acţiuni de sprijinire materială a membrilor de sindicat prin ajutoare sociale în limita bugetului aprobat.
 4. Iniţierea de acţiuni de tip simpozion, masă rotundă, întâlniri organizate cu lideri şi membri de sindicat pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor actelor normative şi legilor din învăţământ.
 5. Susţinerea editării şi multiplicării de materiale informative şi a ziarului PREUNIVERSITARIA.
 6. Continuarea lucrărilor la baza de la Băile Lipova, astfel încât la finalul acestui an, cel puţin un pavilion să fie dat în folosinţă.

Comitetul Judeţean al S.I.I.P. Timiş